Liên hệ

Công ty Cổ phần FTS Việt Nam

Văn phòng: Tầng 2, 106, Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Showroom trải nghiệm Smarthome: Căn TĐ1506 Đường Thời Đại 15 Ocean Park 3

Hotline:+84 985 8787 94

Email: Tony@ftsvina.com

    .
    .
    .
    .